Het goede doel

Het doel van TypischTilburg - 2015-2016

Is om elk jaar weer geld op te halen voor een lokaal goed doel. Middels de verkoop van de fietsen wordt er geld opgehaald. Naast het sportieve evenement is het ook een spektakel voor de bezoeker. Er zijn acts en er is genoeg te zien en te beleven. Dit jaar is er gekozen voor het Inloophuis Midden Brabant.

Inloophuis Midden Brabant

Op 10 november 2012 opende Inloophuis Midden Brabant zijn deuren voor mensen met kanker en hun naasten. Mensen kunnen er vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, krijgen er informatie en kunnen er deelnemen aan diverse activiteiten. Daarbij staat ontmoeten en ontspannen centraal. In het inloophuis vinden daarnaast speciale bijeenkomsten plaats, georganiseerd door patiëntenverenigingen, eventueel in samenwerking met partners zoals ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, huisartsen, hospices en zorgverzekeraars.

Vertrouwde ontmoetingsplek

Inloophuis Midden Brabant is een vertrouwde ontmoetingsplek voor iedereen die kanker heeft (gehad), maar ook voor mensen die in hun nabije omgeving met kanker te maken hebben of hadden.

Activiteiten

Het Inloophuis Midden Brabant organiseert verschillende activiteiten zoals mandala tekenen, kleien, tuinieren, yoga, schilderen, massage en bloemschikken. Maar ook verschillende voorlichtingen.

Adres

Inloophuis Midden Brabant
Wilhelminapark 29
5041 EC Tilburg
013 - 785 16 81

Meer informatie
www.inloophuismiddenbrabant.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

In 2009 voor de Johan Stekelenburg Stichting

De kleinschalige projecten zijn gericht op mensen en met namen ouders met kinderen onder de armoedegrens. Tilburg kent er zon 12.000, gezinnen die de financiële middelen missen om hun kinderen mee te laten draaien in voornamelijk sport en hobbys. De Johan Stekelenburg Stichting voorziet hier in bijvoorbeeld de uitrusting voor straatvoetballertjes, instrumenten voor kinderen die muziek willen maken, betaling van contributie of het organiseren van een vakantie.

Klik hier voor meer informatie over de Johan Stekelenburg Stichting.

 

 

In 2010, 2011 en 2012 voor het Verbeeten Instituut

Instituut Verbeeten levert als specialistisch ziekenhuis topklinische zorg op het gebied van radiotherapeutische oncologie en nucleaire geneeskunde. Het instituut werkt vanuit de overtuiging dat de patiënt centraal staat en recht heeft op zorg van hoogwaardige kwaliteit. De manier waarop met patiënten wordt omgegaan, is de kracht van het instituut. Ze werken nauw samen met zorgpartners in de regio.Klik hier  voor meer informatie over het Verbeeten Instituut.

 

In 2013 en 2014 voor het Inloophuis Midden Brabant

Op 10 november 2012 opende Inloophuis Midden Brabant zijn deuren voor mensen met kanker en hun naasten. Mensen kunnen er vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, krijgen er informatie en kunnen er deelnemen aan diverse activiteiten. Daarbij staat ontmoeten en ontspannen centraal. In het inloophuis vinden daarnaast speciale bijeenkomsten plaats, georganiseerd door patiëntenverenigingen, eventueel in samenwerking met partners zoals ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, huisartsen, hospices en zorgverzekeraars.

Vertrouwde ontmoetingsplek
Inloophuis Midden Brabant is een vertrouwde ontmoetingsplek voor iedereen die kanker heeft (gehad), maar ook voor mensen die in hun nabije omgeving met kanker te maken hebben of hadden.

Activiteiten
Het Inloophuis Midden Brabant organiseert verschillende activiteiten zoals mandala tekenen, kleien, tuinieren, yoga, schilderen, massage en bloemschikken. Maar ook verschillende voorlichtingen.
Klik hier voor meer informatie over het Inloophuis Midden Brabant.